Jiří Svoboda

  • Kontrola vázacích a závěsných prostředků.
  • Provádění základního i opakovaného školení obsluhy výše uvedených zařízení.
  • Odborná pomoc při dodržování podmínek provozu daných normou ČSN ISO 12480-1 (27 0143) Jeřáby – Bezpečné používání.