Českoanglická mateřská školka – Teddy Bear

  • Anglická školka,
  • příprava pro anglickou základní školu,
  • zájmové kroužky,
  • práce s dětmi.