CZECH SALES ACADEMY - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o.

SOŠ nabízí čtyřleté studium v oboru Ekonomika a podnikání ukončené maturitní zkouškou.

VOŠ nabízí tříleté denní studium v akreditovaném programu Management malých a středních firem ukončené absolutoriem a získáním titulu DiS.