Petr Chmelař

Provádím zemní a výkopové práce strojem UNC 060, zpevňování svahů, terénní úpravy, bagrování a výkopy základů.