Geodézie Lenka Mášová

Geometrický plán – katastr nemovitostí:
  • rozdělení pozemků,
  • změna hranice pozemků,
  • vyznačení nebo změna obvodu budovy,
  • oprava geometrického a polohového určení nemovitosti,
  • průběh vytyčení nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku,
  • vymezení rozsahu ...