Ing. Josef Skřivánek (Provozovna)

Nabídka služeb geologické kanceláře:

  • vypracování dokumentace o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí,
  • ekologické posudky a audity,
  • měření radonu,
  • hlukové a rozptylové studie,
  • programy odpadového ...

Souběžná 3246, Frýdlant-Větrov