Město Moravská Třebová (Městská policie)

Činnost městské policie spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města.