Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Výzkumné energetické centrum)

Specializované pracoviště zabývající se výzkumnými a vývojovými (VaV) činnostmi primárně v oblasti energetiky. VEC je od roku 2002 samostatným vysokoškolským ústavem. Součástí VEC je akreditovaná zkušební laboratoř pro měření tepelně-technických veličin, ...

17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba