Město Kolín (Městská policie)

Městská policie zajišťuje ochranu a bezpečnost osob, majetku či dopravního provozu, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití atd.

Kutnohorská 23, Kolín-Kolín IV