Městská policie Nymburk (Městská policie)

Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Podílí se na prevenci kriminality v obci, ...

Náměstí Přemyslovců 163/20, Nymburk
OTEVŘENO (nonstop)