Město Příbor (Městská policie)

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, podílí se na prevenci kriminality v obci.

náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor-Příbor
OTEVŘENO (Zavírá 23:00)