Město Semily (Městská policie)

Městská policie je orgánem města a zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly stanovené zákony, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, v zákony ...

Riegrovo náměstí 63 (administrativní budova MěÚ, přízemí), Semily-Semily