Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace (Centrála)

Kulturní, informační a vzdělávací zařízení města Hranic. Hlavním cílem, k němuž je organizace zřízena, jsou podle její zřizovací listiny „činnosti vykonávané ve prospěch potřeb právnických a fyzických osob hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele ve ...

Masarykovo náměstí 71, Hranice-město