Charita Strážnice (Charitní pečovatelská služba)

Smyslem charitní pečovatelské služby je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby, žít co nejdéle v jejich domácím prostředí. Jedná se o praktickou pomoc poskytovanou pečovatelkami při zvládání péče o vlastní osobu, ...