SURGEO, s.r.o.

  • Geodetické práce – vytyčování pozemků, měření inženýrských sítí, měření GPS, geometrické plány, pozemkové úpravy, veškeré práce geodeta, důlní měřictví, zeměměřictví.
  • Geologické práce – inženýrsko-geologický, hydrogeologický a ložiskový průzkum, ...