Arnošt Runčík – soudní znalec

Soudní znalec v oboru ekonomika a strojírenství, odvětví ceny a odhady – strojírenství všeobecné.
Expert oceňování movitého majetku QEM certifikovaný Certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství při VUT Brno.
Oceňování strojů a zařízení, ...

Na Pískovně 663/36, Liberec-Ruprechtice