SKART komplex s.r.o.

Komplexní služby v oblasti archivace, digitalizace a skartace dokumentů:
  • Převzetí a převezení dokumentů.
  • Odborné zpracování podle platného spisového řádu a v souladu s platnou legislativou.
  • Uložení v prostorách naší komerční spisovny.
  • Digitalizace ...