MAD Recycling Česká Republika, a.s. (Sběr surovin, recyklace)

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s komunálními odpady. Významnou složkou činnosti je výkup, zpracování a prodej druhotných surovin, zejména papíru a folií.