Hamburger Recycling CZ s.r.o. (Kancelář)

  • Třídění a lisování druhotných surovin s následným prodejem do celé Evropy.
  • Likvidace komunálního odpadu.
  • Likvidace nebezpečných odpadů, olejů, baterií apod.
  • Zpětný odběr elektrozařízení.
  • Přepracování (lisování) materiálu pro smluvní ...

Janáčkova 1451/2, Hustopeče