Audit ISO – Mgr. Monika Kováčová (Sídlo)

Komplexní servis při zavedení a přípravě systému kvality a jiných standardů dle ISO. Zajistíme Vám certifikát ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 10006, ISO 31000 a jiné. Zajistíme zpracování komplexní dokumentace bez dalších příplatků a vícenákladů. Garantujeme Vám 100% úspěšnost při auditu díky dlouholeté zkušenosti s přípravou systémů managementu ISO.

Jsme flexibilní, dynamická společnost, která je schopná se velmi rychle přizpůsobit požadavkům klientů. Máme tým spolupracovníků na zavádění systému, tým pracovníků pro oblast environmentu, BOZP, bezpečnosti potravin. Naši pracovníci fungují i jako certifikační auditoři, takže mají přehled o dané problematice. Za dobu našeho působení na trhu jsme úspěšně realizovali více než stovky úspěšných certifikací. Spolupracujeme s řadou renomovaných certifikačních společností, které jsou celosvětově uznávány.

Na základě požadavků klientů nabízíme i pomoc při přepracování starší dokumentace, nejlépe vytvoření integrovaného systému ISO.

Naší snahou je pružně reagovat na potřeby nových i stávajících zákazníků.

Nabízíme:
  • Poradenství při zavedení systémů managementu kvality podle požadavků ISO 9001 nebo ČSN EN ISO 9001.
  • Poradenství při zavedení systémů managementu podle požadavků ISO 14001 nebo ČSN EN ISO 14001.
  • Poradenství při zavedení systému bezpečnosti informací dle normy ISO 27001.
  • Poradenství při zavedení systému podle požadavků ISO 45001.
  • Poradenství při zavedení systému managementu projektu podle ISO 10006.
  • Poradenství při zavedení systému managementu rizik podle ISO 31000.
  • Poradenství při zavedení systému společenské odpovědnosti podle ČSN 010391.
  • Školení interních auditorů.