Veselské služby, s. r. o.

Provoz sběrného dvora. Skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.
Výroba a rozvod tepelné energie.
Správa a údržba nemovitostí včetně poskytování technických služeb.