Jiří Kápička – Lesnické, zemědělské a komunální služby

Veškeré služby týkající se zemědělské, lesnické a komunální sféry.
  • Zemědělské služby – orba, příprava, setí, sklizeň obilovin a travin, přeprava komodit.
  • Lesnické služby – těžba, svoz dřeva, mulčování náletů, štěpkování a prořezávky.
  • Komunální služby – ...