GUTRA s.r.o. (Sídlo firmy)

Poskytujeme čištění a monitoring kanalizačního potrubí a šachet:
  • tlakové čištění kanalizace dešťové, splaškové a průmyslové,
  • čištění kanalizačních vpustí a dešťových svodů,
  • čištění nadzemních a podzemních jímek a lapolů,
  • čištění a vymývání cisteren ...