Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Provoz čistíren odpadních vod, kanalizačních sítí.

Brněnská 410/13, Vyškov-město