Cihelna – Ing. Přemek Lukáš

Prodej betonářské oceli a její zpracování.

  • Betonářská výztuž včetně střihu a ohybu,
  • svařované sítě KARI,
  • střih a ohyb svařovaných sítí KARI,
  • armokoše a jiné svařované výrobky,
  • doprava na stavbu (smluvní doprava),
  • zdicí materiály.

Zájezd 31, Zájezd-Zájezd