Rámařství Brůžek

  • Rámování grafik, fotografií a plakátů do jednoduchých lišt (i v přírodním dřevě) včetně paspartování a zasklívání.
  • Individuální výroba slohových rámů (rámy francouzské, barokní, tmavé holandské, prořezávané blondely, ploché renesanční, ...