Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (Provozovna Přerov)

Zajištění dodávky pitné vody, odvodu a čištění odpadních vod. Společnost sleduje stavy hladiny podzemní a povrchové vody a její kvalitu v širším okolí jímacích území, zavádí moderní technologie úpravy vody, sleduje kvalitu vody, udržuje, opravuje a ...

Sady Čs. legií 462, Hranice-město
ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)