Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (Provozovna Přerov)

Dodávka pitné vody, zajišťování odvodu a čištění odpadních vod.

Sadová 350, Kojetín-město