PROFER PLUS s.r.o.

Import, zpracování, distribuce a doprava uhlovodíkových plynů – propanu a butanu.
Jsme inovátorem pro využití zkapalněných ropných plynů jako alternativního zdroje energie.