Ing. Miroslav Kolář

Soudní znalec v oboru:

  • nemovitosti,
  • věci movité,
  • motorová vozidla,
  • strojírenství.

Odhadce majetku:
  • tržní oceňování nemovitostí,
  • věci movité,
  • technologické celky.
Provádíme oceňování všech druhů nemovitostí.

Rýdlova 1091/20, Říčany-Říčany