PAVEL TRUSINA – PŘEKLADATEL – TLUMOČNÍK

  • Překlady běžných i odborných textů z češtiny do angličtiny.
  • Překlady běžných i odborných textů z angličtiny do češtiny.
  • Překlady se soudním ověřením.
  • Soudní tlumočení.
  • Tlumočení přímo u zákazníka.

Podlesí 445, Valašské Meziříčí-Valašské Meziříčí
OTEVŘENO (nonstop)