Antigoné, s.r.o. Mgr. – Jan Provazník

Soudní tlumočník jazyka německého. Člen Komory soudních tlumočníků ČR.