Technické služby města Úpice

Zajišťujeme údržbu silnic a ostatních komunikací, údržbu veřejné zeleně a úklid města.
Zajišťujeme údržbu a výsadbu zeleně; provozujeme zahradnictví.