PEDOP s.r.o. (Pobočka)

  • Vnitrostátní a mezinárodní nákladní doprava,
  • zasilatelské služby,
  • přepravě volně ložených a sypkých materiálů,
  • těžba vysokoprocentního vápence a drceného kameniva „Moravská droba",
  • distribuce dolomitu na hnojení, sklodolomitu a písků.