Revize Pustějovský s.r.o.

  • Revize a prohlídky tlakových nádob.
  • Prohlídky hasičských cvičných stěn.
  • Prohlídky ocelových konstrukcí.
  • Odborné prohlídky kotelen.
  • Revize plynu.
  • Revize kotlů.
  • Revize kotlů na pevná paliva pro domácnosti.
  • Školení obsluh tlakových nádob, kotelen, ...