Akademický ústav Karviná, z.ú. (Centrála)

Dlouhodobě realizujeme kvalifikační a rekvalifikační kurzy, odborné semináře a školení.
Poskytujeme službu sociální prevence – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let.
Jako pověřená organizace pro výkon sociálně právní ochrany dětí ...