RETERZ energo s.r.o.

  • Vyvíječe acetylenu, karbidu vápníku,
  • veškeré činnosti v oblasti vyhrazených plynových a tlakových zařízení,
  • svářečská škola 3026-060,
  • opravy čistíren v souladu s ADR,
  • zkušebna č. 242 pro ocelové láhve k dopravě plynů,
  • technologická spotřeba plynů.