JUDr. Jaroslava Vodičková – POLIS

Nabídka vzdělávání pro obecní a městskou policii a soukromé bezpečnostní služby.