Knihvazačství Jana Gutteková

Vazby diplomových prací, knih, časopisů a kronik.
Opravy starých knih, map a grafických listů.
Umělecké knižní vazby do kůže a pergamenu.

Kubatova 1240/6, České Budějovice