Ladislav Tuček – znalec a odhadce (Odhady)

Znalecké posudky a odborná vyjádření – specializace na reprografickou a kancelářskou techniku, včetně jejich oceňování. Stanovení ceny, ceny časové, ceny zůstatkové. Posouzení technického stavu reprografické a kancelářské techniky, stanovení zůstatkové ...

Předměřická 401/17, Hradec Králové-Plotiště nad Labem