Memento mori

Pořádání historických městských slavností, trhů, rautů, turnajů a programů pro děti. Nabídka ukázek šermu různých období i komponovaných vystoupení.
Původní historický šerm v plné zbroji jsme postupem času rozšířili o renesanci, baroko, klasicismus, ...