Městská část Praha 16 (Odbor živnostencký)

Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění. Vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede ...