Městská část Praha 16 (Odbor místního hospodářství)

Vedení evidence majetku městské části. Zajišťování oprav místních komunikací. Povolování vjezdu do vybraných míst městské části. Správa úřední desky. Zajišťování výběrových řízení. Zajišťuje kompletní přejímání a předávání volných bytů a nebytových prostorů. ...