Městská část Praha 16 (Odbor občansko správní)

Výkon matričních činností. Ověřování pravosti listin a podpisů. Projednávání přestupků fyzických osob. Evidence obyvatel a osobních dokladů. Zajišťování veškerého oběhu došlých a odesílaných písemností.