Městská část Praha 16 (Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí)

Vykonávání funkce obecného a speciálního stavebního úřadu. Plní funkci silničního správního úřadu. Zabývá se ochranou přírody, krajiny a zajišťuje vodní a odpadové hospodářství.