Tomáš Pospíšil

Moderování společenských, sportovních a kulturních akcí a videodiskotéky 60. léta až současnost.