Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s. (Divadelní představení a pašijové hry)

Pořádáme divadelní představení a pašijové hry.

HOŘICKÉ PAŠIJOVÉ HRY V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ:

Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista obsahuje: Poslední večeři s učedníky Krista, Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u Velké Rady, Soud ...