Ambrosia

Skupina scénického tance se zaměřením na:
  • historické tance šlechtické i vesnické z období gotiky, renesance, raného a vrcholného baroka,
  • tanec orientální - bollywood, tribal, klasický,
  • tanec s ohněm,
  • divadelně-taneční scénky,
  • zapojení diváků ...