BENEŠ a LÁT a.s. (Centrála)

Vyrábíme strojírenské výrobky z plastů a neželezných kovů. V České republice jsme lídry v technologii nízkotlakého lití.