Oblastní charita Uherské Hradiště (Centrála)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, ...

Velehradská třída 247, Uherské Hradiště-Uherské Hradiště